• Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σήμερα σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση και ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά 117 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου... Περισσότερα

 • Γνωστοποιείται πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής... Περισσότερα

 • ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
  Προσλήψεις 5 συμβασιούχων

  Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών... Περισσότερα

 • Οκτώ θέσεις ΔΕ ηλεκτροτεχνικών δικτύων και μία θέση ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου προβλέπεται να καλυφθούν στον ΔΕΔΔΗΕ Βόλου για 8 μήνες. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει... Περισσότερα

 • ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
  Προσλήψεις 60 συμβασιούχων στη ΔΕΥΑ Λάρισας

  Την πρόσληψη 60 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.Οι ενδιαφερόμενοι για τις... Περισσότερα

 • Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Κιλελέρ. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι... Περισσότερα

 • Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη 52 συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες ή έως 9 μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή και 210 συμβάσεων... Περισσότερα

 • Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πρόσληψη 35 ατόμων στο Δήμο Λαρισαίων.Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η έγκριση των οποίων δόθηκε από το... Περισσότερα

 • Ο Σύλλογος Συμβασιούχων Εκπαιδευτικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ανακοίνωσή του καταγγέλλει ότι οι συμβασιούχοι του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας παραμένουν απλήρωτοι.Στην ανακοίνωση... Περισσότερα

 • ΜΕΧΡΙ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  Πέντε συμβασιούχοι στον δήμο Τρικκαίων

  Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Τρικκαίων. Συγκεκριμένα, ζητούνται:    ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων 2 (θέσεις) ΔΕ Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ή συντηρητής 1 ΔΕ... Περισσότερα

 • Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων... Περισσότερα