• ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
    Διεύρυνση του δικτύου και στη Θεσσαλία

    Σε διεύρυνση του δικτύου των πρότυπων και πειραματικών σχολείων φιλοδοξεί το υπουργείο Παιδείας σε μία προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός τους σε όλη τη χώρα.Στο πλαίσιο αυτό, το... Περισσότερα