• Διάφορες επιστημονικές μελέτες μέχρι σήμερα έχουν δείξει πως η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας - άσκησης, η υιοθέτηση «ανθυγιεινών συμπεριφορών», οι «ακατάλληλες» συνθήκες... Περισσότερα