• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
    "Ναι" στη ΜΠΕ της Μεσοχώρας

    Θετικά γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΔΕΗ για το Υδροηλεκτρικό Έργο στη Μεσοχώρα.Η Μονάδα, όπως επεσήμανε ο... Περισσότερα