• «Αν θα προχωρήσω στη Λάρισα και αν θα σταθώ, θα σταθώ πάνω στα θεμέλια αυτών των πατέρων που προηγήθηκαν και εργάστηκαν με φιλότιμο. Θεμέλιο στη Λάρισα είναι ο πατήρ Ιγνάτιος... Περισσότερα