• Δεσμοί καρδιάς με τον Λαύκο και το Πήλιο καταγράφονται σε ένα ενδιαφέρον μυθιστόρημα που φέρει επώνυμη υπογραφή και έχει πανελλήνια απήχηση. Το «Σινέ Λαύκος», που ξεδιπλώνει καρέ... Περισσότερα