• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
    Με έκπτωση 25% και ο Απρίλιος

    Την επέκταση της έκπτωσης κατά 25% για την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου, από περίπου 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, σχεδιάζει... Περισσότερα