• Ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους στην Ελλάδα θα προτιμούσε να εργάζεται ως μισθωτός. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν να κάνουν με την... Περισσότερα