Τέσσερις κηδείες σήμερα Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Κωνσταντίνος Γιαννούσιος ετών 42

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Γρηγόριος Καμπίσιος ετών 79

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Βασίλειος Ηρακλέους ετών 92

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Λάρισας

4.Αναστασία Χατζή ετών 93

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Βερδικούσιας