Τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τρίμηνες συμβάσεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι προσλήψεις αφορούν 2.500 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όπως και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Οι συμβάσεις θα είναι τρίμηνης διάρκειας και είναι για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

156 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

1.161 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

107 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

1.048 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Ακόμη, προσλαμβάνονται 28 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ανωτέρω συνάπτουν συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134), όπως ισχύει.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Η διαδικασία

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείουwww.minedu.gov.gr.

Δείτε χαρακτηριστικά:
Προσλήψεις ΕΑΕ ΠΕ σε excel
Προσλήψεις ΕΑΕ ΔΕ σε excel
Προσλήψεις ΕΕΠ ΕΒΠ ΠΕ και ΔΕ σε excel
Προσλήψεις Γενικής ΔΕ σε excel
Προσλήψεις Γενικής ΠΕ σε excel

sputniknews.gr