Τρεις κηδείες σήμερα Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Ανδρέας Κολοβός ετών 81

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αθηνά Κλέτσα ετών 82

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Κωνσταντίνος Κομίτσας ετών 82

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας