Τρείς κηδείες σήμερα Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 στο νομό Λάρισας

1. Δημήτρη Τσιόκανο ετών 68

Ώρα 12 μ. Ι. Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

2. Αικατερίνη Γωγουβίτου ετών 91

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

3. Ιωάννη Αγγελάκη ετών 72

Ώρα 11:00 π.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)