Μία κηδεία σήμερα Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Γρηγόριος Κοθώνας ετών 62

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας