Επτά κηδείες σήμερα Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Απόστολος Σπανός ετών 56

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας

2.Ευαγγελία Βακουφτσή ετών 55

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Κωνσταντίνος Τζίκας ετών 72 

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

4.Φωτεινή Καλούση ετών 77

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Ευάγγελος Δοξαργιώτης ετών 81

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κραννώνα

6.Δημήτριος Κουτσοδόντης ετών 83

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

7.Δήμητρα Μάγκα ετών 85

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας