Τέσσερις κηδείες σήμερα Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Ελένη Γιαννιτσαρου-Γκαρλέμου ετών 51

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Δελερίων

2.Γεώργιος Ζησόπουλος ετών 59

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γαλήνης

3.Γεωργία Χαλδέα ετών 94

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας

4.Ντίνα Ριζοπούλου ετών 97

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λάρισας