Αναφορά στη Βουλή για το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΙΝ.ΑΛ. Β. Κεγκέρογλου και Γ. Αρβανιτίδης μετά από σχετική επιστολή της Επιτροπής Διεκδίκησης επίλυσης του Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας στον πρόεδρο της Βουλής.
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή της Επιτροπής Διεκδίκησης, που κατατέθηκε και ως αναφορά στη Βουλή, ζητείται “να γίνει μία σχετική συζήτηση στη Βουλή, όπου θα παρατεθεί το σύνολο των στοιχείων για τα έργα (οικονομικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά), θα αναπτυχθούν όλες οι αιτιάσεις, ένθεν και ένθεν, με στόχο να υπάρξει (ελπίζουμε) μια σαφής απόφαση, που θα αποτελεί γνώμονα για τις ενέργειες της σημερινής αλλά και των επομένων Κυβερνήσεων, αφήνοντας πίσω μας την απραξία και την νοσηρή πραγματικότητα του παρελθόντος”.
Όσον αφορά ειδικότερα το διεκδικητικό πλαίσιο της Επιτροπής συνοπτικά περιλαμβάνει:
• Εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ασφάλεια της Θεσσαλίας από φαινόμενα λειψυδρίας και ξηρασίας με την δημιουργία υδατικών αποθεμάτων.
• Εκπόνηση και επείγουσα εφαρμογή σχεδίου οικολογικής αποκατάστασης των επιφανειακών οικοσυστημάτων (ποτάμια, λίμνες)και κυρίως των υπογείων υδροφορέων του Θεσσαλικού κάμπου, που σήμερα ουσιαστικά στηρίζουν κατά 70% τις αρδεύσεις και χαρακτηρίζονται από συνεχή επιδείνωση και καταστροφή των οικοσυστημάτων.
• Εξασφάλιση των υδατικών αναγκών σε αρδεύσεις όλων των καλλιεργούμενων εκτάσεων που σήμερα αρδεύονται μερικώς ή ολικώς, με την δημιουργία νέων ταμιευτήρων, στα πλαίσια της ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα (που όλες οι κυβερνήσεις υπόσχονται) και ενίσχυσης του εισοδήματος των αγροτών.
• Για την εξυπηρέτηση όλων των παραπάνω στόχων απαιτείται η εκπόνηση και στην συνέχεια η σταδιακή εφαρμογή ενόςολοκληρωμένου πλάνου (master plan) έργων και ενέργειων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη Εθνικής αγροτικής πολιτικής για αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας και κτηνοτροφίας.
• Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης υδάτων, δημιουργία κρατικού φορέα διαχείρισης σε κάθε υδατικό διαμέρισμα με την συμμετοχή όλων των χρηστών νερού, ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών στον τομέα υδάτων.
• Ενεργοποίηση των διαδικασιών επανεκκίνησης και των εργασιών ολοκλήρωσης του ημιτελούς ταμιευτήρα Συκιάς επί του Άνω Αχελώου, επικαιροποίηση του σχεδιασμού του έργου για την μέγιστη δυνατή παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας (ΥΗΕ).

ertnews.gr