Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να υπογραφεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και να δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη 25.000 ανέργων, για 8 μήνες, σε δήμους και περιφέρειες της χώρας, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και υπηρεσίες των υπουργείων, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο αυτό πρόγραμμα, πιθανότατα το τελευταίο, στα τέλη Ιουλίου, ενώ λόγω των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών, το υπουργείο Εργασίας μετά και τις εισηγήσεις των δήμων και των περιφερειών, βρίσκεται στην τελική ευθεία για την κατανομή των θέσεων, λαμβάνοντας όμως ειδική μέριμνα για τους δήμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές αλλά και για αυτούς που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού.

Άλλωστε, οι θέσεις του νέου προγράμματος θα είναι μειωμένες κατά 32% σε σχέση με το προηγούμενο, που αφορούσε 36.500 και έληξε το καλοκαίρι, αφού μάλιστα, έλαβε από την Κομισιόν, την άδεια για δίμηνη παράταση, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο στόχος του υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του ΟΑΕΔ είναι η έναρξη υποβολής αιτήσεων να πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου, έτσι ώστε στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία ελέγχου των όποιων ενστάσεων, να δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες ωφελούμενων και να τοποθετηθούν οι άνεργοι στις θέσεις τους.

Ο προϋπολογισμός του φετινού προγράμματος ανέρχεται σε 188.645.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 150 εκατ. ευρώ αφορούν συγχρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα 38 εκατ. ευρώ εθνικούς πόρους.

Όπως και στο προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα, έτσι και σε αυτό θα υπάρξει πρόβλεψη σύνδεσης της απασχόλησης των ανέργων με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρόσθετα εφόδια για να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Η διαδικασία κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με χρήση των γνωστών επιταγών (voucher). Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης θα έχει συνολική διάρκεια 150 ώρες. Με την ολοκλήρωσή του θα παρέχεται και η σχετική πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Αυτή άλλωστε φαίνεται πως ήταν και η προϋπόθεση για να αποδεχθεί η Κομισιόν το νέο πρόγραμμα, καθώς είναι διακηρυγμένη η θέση της για διασύνδεση των δράσεων του ΕΣΠΑ με την ανάπτυξη και κατά συνέπεια, στην περίπτωση των δράσεων του ΟΑΕΔ, για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Παράλληλα, το πρόγραμμα, ιδιαίτερα στον τομέα της κατάρτισης, θα περιλαμβάνει θεματικά αντικείμενα που θα είναι πλέον, συνδεδεμένα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η απασχόληση για τους ωφελούμενους θα είναι οκτάμηνης διάρκειας και οι ωφελούμενοι που θα προκύψουν, θα λάβουν αποδοχές που θα είναι ίσες με τον κατώτατο μισθό (650 ευρώ μικτά για το τρέχον έτος).

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχο πρόγραμμα τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις εξής κατηγορίες:

- Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

- Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι στο ίδιο μητρώο.

- Μακροχρόνια άνεργοι.

- Πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.

- Είναι ηλικίας άνω των 29 ετών.

- Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

- Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Για την τελική επιλογή των ωφελούμενων θα υπάρχει μοριοδότηση, ανάλογα με το χρονικό διάστημα της ανεργίας του ίδιου του ανέργου ή της συζύγου του, το ποσοστό αναπηρίας, αν υπάρχει, και το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα, οικογενειακό ή ατομικό.

Πρόσθετα μόρια θα δίνονται ανάλογα με την ηλικία του αιτούντος και φυσικά, σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών του. Επιπλέον μόρια θα παρέχονται στην περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αλλά και εάν είναι γονέας προστατευόμενου μέλους ΑμεΑ.

Ρούλα Σαλούρου (euro2day.gr)