Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 26 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά 121 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ του σχολικού έτους 2021-2022.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Τετάρτη 4 Αυγούστου. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση. Συγκεκριμένα, εκεί η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι 121 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του ΟΑΕΔ κατανέμονται ως εξής:

36 θέσεις εντός του νομού Αττικής

7 θέσεις στον νομό Αιτωλοακαρνανίας

3 θέσεις στον νομό Άρτας

7 θέσεις στον νομό Αχαΐας

2 θέσεις στον νομό Δράμας

2 θέσεις στον νομό Ευρυτανίας

5 θέσεις στον νομό Ημαθίας

4 θέσεις σε Πυλαία - Θεσσαλονίκη

5 θέσεις στον νομό Θεσπρωτίας

4 θέσεις στον νομό Ιωαννίνων

12 θέσεις στον νομό Καβάλας

11 θέσεις στον νομό Καρδίτσας

5 θέσεις στον νομό Λάρισας

2 θέσεις στον νομό Μεσσηνίας

6 θέσεις στον νομό Ξάνθης

3 θέσεις στον νομό Ροδόπης

3 θέσεις στον νομό Σερρών και

4 θέσεις στον νομό Τρικάλων.

Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr