Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών) με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022.
Συγκεκριμένα: 
-Για το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 126 θέσεις
-Για το Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 34 θέσεις και
-Για το Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 12 θέσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη μέχρι τις 14 Μαΐου2021, το αργότερο, στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, ΤΚ 42100.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ