Νέα μείωση, έστω και οριακή, καταγράφηκε στον πληθυσμό της χώρας, καθώς την 1η Ιανουαρίου φέτος ο μόνιμος πληθυσμός εκτιμάται σε 10.718.565 άτομα (5.215.488 άνδρες και 5.503.077 γυναίκες), ή μικρότερος κατά 0,06% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2019 που ήταν 10.724.599 άτομα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ανά περιφέρεια, οι περισσότεροι (3.738.901 άτομα) βρίσκονται στην Αττική και στις δύο επόμενες θέσεις είναι η Κεντρική Μακεδονία (1.872.102 άτομα ) και η Θεσσαλία (715.115 άτομα).
Στη Θεσσαλία η καταγραφή ανά νομό έχει ως εξής:
- Καρδίτσα: 50.557 (άνδρες), 53.588 (γυναίκες), 104.145 (σύνολο)
- Λάρισα: 135.989 (άνδρες), 144.295 (γυναίκες), 280.284 (σύνολο)
- Μαγνησία και Σποράδες: 98.350 (άνδρες), 104.051 (γυναίκες), 202.401 (σύνολο)
- Τρίκαλα: 64.398 (άνδρες), 63.887 (γυναίκες), 128.285 (σύνολο)
Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (2019) παρατηρείται μια μείωση του πληθυσμού και στους τέσσερις νομούς κατά 3.525 άτομα (718.640 ο πληθυσμός το 2019).