Με νέα μηχανήματα ενισχύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και της  Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών τους, λόγω του covid-19.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020  έργων  συνολικού προϋπολογισμού  227.280 ευρώ, με δικαιούχο και φορέα υλοποίησης  το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για:
- «Προμήθεια εξοπλισμού για το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας», με προϋπολογισμό 119.400  ευρώ, και
- «Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παθολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας», με  προϋπολογισμό 107.880 ευρώ.
«Με γρήγορες, αυτοματοποιημένες  διαδικασίες εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 δύο νέα έργα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών Covid-19 από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, που αποτελεί το  Νοσοκομείο  αναφοράς στη Θεσσαλία για τον κορωνοιό.
Σε συνεργασία με την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, την 5η ΥΠΕ  και τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, καταγράφουμε τις ανάγκες και  χρηματοδοτούμε  τα  Νοσοκομεία ώστε να προμηθευτούν  δεκάδες νέα, σύγχρονα μηχανήματα που αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
«Μετατρέπουμε την υγειονομική κρίση σε ευκαιρία προκειμένου να  ανανεώσουμε τον εξοπλισμό των Νοσοκομείων ώστε κάθε Θεσσαλή και Θεσσαλός να αισθάνεται ασφαλής και να απολαμβάνει  υψηλού επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες υγείας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.
Τα νέα μηχανήματα στο ΤΕΠ
Το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» περιλαμβάνει:
1. Πέντε (5) monitor παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (ΗΚΓ, αναίμακτη πίεση, οξυμετρία, δύο θερμοκρασίες, αιματηρές πιέσεις), με μπαταρία.
Τα μόνιτορ μπορούν επιπλέον να κάνουν υπολογισμό αιμοδυναμικών και αναπνευστικών παραμέτρων ενώ έχουν δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης με κεντρικό σταθμό.