Ξεκινούν, εντός της εβδομάδας, τα έργα ανάπλασης και μετατροπής σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας των οδών Κολοκοτρώνη – Λάμπρου Κατσώνη – Κοραή, μετά και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των προσωρινών (εργοταξιακών) κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Τα έργα θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη 15 Ιουλίου, οπότε  θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην Λάμπρου Κατσώνη (από το ύψος 23ης Οκτωβρίου,  έως Κοραή  - Νικοτσάρα).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.
Σημειώνεται ότι το έργο Διαμόρφωση Δρόμων ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή), περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1,8 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Θεσσαλίας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου θα είναι πέρα από την λωρίδα κυκλοφορίας, ο ποδηλατόδρομος διπλής κατεύθυνσης, η  νησίδα πρασίνου καθώς και η λωρίδα στάθμευσης.