Φτωχοί εμφανίζονται οι Βολιώτες με βάση τις τραπεζικές τους καταθέσεις, καθώς το μέσο ποσό ανά λογαριασμό που διατηρούν στις συστημικές τράπεζες, υπολείπεται του αντίστοιχου στο σύνολο της χώρας. Επίσης οι Βολιώτες έχουν το μικρότερο ποσό ανά λογαριασμό απ’ όλους τους Θεσσαλούς, αν και έχουν συνολικά μεγαλύτερο ποσό καταθέσεων από τους Καρδιτσιώτες και τους Τρικαλινούς.
Οι Έλληνες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), έχουν κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ κατάθεση ανά τραπεζικό λογαριασμό, με τους εν ενεργεία λογαριασμούς να ξεπερνούν τα 35.000.000.
Οι κάτοικοι της Μαγνησίας έχουν στις συστημικές τράπεζες σύνολο χρημάτων σε καταθέσεις συνολικής αξίας 1.824.000.000 ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2019) σε 593.729 λογαριασμούς. Μέσο ποσό ανά τραπεζική κατάθεση 3.072 ευρώ.
Αντίστοιχα οι Λαρισαίοι έχουν 2.679.000.000 ευρώ, σε 773.106 λογαριασμούς, με μέσο ποσό ανά λογαριασμό 3.465 ευρώ. Οι Καρδιτσιώτες έχουν 910.000.000 ευρώ, σε 290.953 λογαριασμούς, με μέσο ποσό τις 3.127 ευρώ ανά λογαριασμό. Οι Τρικαλινοί έχουν 1.207.000.000 ευρώ σε καταθέσεις, σε 364.967 λογαριασμούς, με μέσο ποσό ανά λογαριασμό τις 3.307 ευρώ.
Οι κάτοικοι της Μαγνησίας έχουν το μικρότερο μέσο ποσό ανά λογαριασμό, αν και έχουν τις υψηλότερες καταθέσεις μετά τη Λάρισα στη Θεσσαλία.
Το μέσο ποσό ανά κατάθεσης σε όλη τη χώρα είναι 4.036 ευρώ ανά λογαριασμό.
Οι περισσότερες καταθέσεις, σύμφωνα με τραπεζικό στέλεχος, είναι προθεσμιακές, παρ’ ότι τα επιτόκια είναι χαμηλά και ακολουθούν οι επενδύσεις σε μετοχές.
Γεγονός είναι πάντως πως από το 2010 μέχρι και το 2019 φέρεται να έχει χαθεί από καταθέσεις των κατοίκων της Μαγνησίας περίπου 1.000.000.000 ευρώ… Στις 31 Δεκεμβρίου του 2010 πανελλαδικά οι τραπεζικές καταθέσεις ξεπερνούσαν τα 209.000.000.000 ευρώ, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 ήταν 142.953.000.000 ευρώ. Η μείωση υπολογίζεται στο 66%…
Σύμφωνα με το ίδιο τραπεζικό στέλεχος, οι ελληνικές τράπεζες ωθούν τους πελάτες τους να μετατρέψουν τμήμα των καταθέσεών τους κυρίως σε ασφαλιστικά προϊόντα και αμοιβαία κεφάλαια. Οι τράπεζες επίσης προωθούν δυναμικότερα σύνθετα προϊόντα, που αποτελούνται κατά ένα μικρό μέρος από κατάθεση υψηλού επιτοκίου (ως δέλεαρ προς τον πελάτη) και το υπόλοιπο από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της επιλογής του. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν να διώξουν τμήμα των καταθέσεών τους προς άλλες μορφές επενδύσεων, δεν είναι μόνο η αποφυγή καταβολής τόκων και η είσπραξη προμηθειών, αλλά τα αρνητικά επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται όσα κεφάλαιά τους βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

e-thessalia.gr