Απόφαση για τη σταδιακή αποκατάσταση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημ. Νασίκας, σύμφωνα και με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.
Με βάση την απόφαση θα ισχύσουν τα παρακάτω:
– Επαναφέρεται η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ρήγα Φεραίου στο 100% ήτοι με την αυτοπρόσωπη παρουσία του συνόλου του διαθέσιμου προσωπικού τους, με την τήρηση του μέτρου της απόστασης μεταξύ των θέσεων εργασίας πέραν του 1,5 μέτρου, αξιοποιούμενων όλων των σταθμών εργασίας (γραφεία/ ηλεκτρονικοί υπολογιστές) των υπαλλήλων εκείνων που τελούν σε άδεια (είτε των ειδικών αδειών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19 είτε με κάθε άλλο είδους άδεια), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι εντός της κάθε υπηρεσίας δεν θα υπάρξει συνωστισμός – συγχρωτισμός.
Η πλήρης λειτουργία των υπηρεσιών, κρίνεται σκόπιμη, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν σε διαφορετικά δημοτικά κτίρια και ως εκ τούτου είναι επιτρεπτή η πλήρης αυτή λειτουργία με την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
– Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου αποδεδειγμένα, μετά από εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου της υπηρεσίας, δεν πληρείται η προϋπόθεση της ασφαλούς απόστασης μεταξύ των θέσεων εργασίας και δύναται να υπάρξει εκ περιτροπής απασχόληση με την υποχρέωση παροχής εξ αποστάσεως εργασίας κατά τις ημέρες ή ώρες μη προσέλευσης, το ποσοστό αυτοπρόσωπης παρουσίας καθορίζεται κατ’ ελάχιστο στο 70% του διαθέσιμου προσωπικού εκ περιτροπής, με αυτοπρόσωπη παρουσία.
– Κάθε οργανική μονάδα του Δήμου, θα συντάσσει εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο ακολούθως θα διαβιβάζεται εγκαίρως στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο πρόγραμμα, θα δηλώνεται ο αριθμός του διαθέσιμου προσωπικού με αυτοπρόσωπη παρουσία, το ποσοστό του προσωπικού που απασχολείται εξ αποστάσεως (στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή ή σε ποσοστό 100% αυτοπρόσωπη παρουσία του προσωπικού), καθώς και η κατανομή του προσωπικού που θα απασχολείται με αυτοπρόσωπη παρουσία ισομερώς στα τρία προβλεπόμενα ωράρια, ήτοι με ώρες προσέλευσης 7.00 π.μ., 8.00 π.μ. και 9.00 π.μ. και ώρες αποχώρησης 15.00, 16.00 και 17.00 αντίστοιχα. Η κατανομή αυτή δεν καθίσταται υποχρεωτική για το προσωπικό που με δήλωσή του προς τον προϊστάμενο κάθε υπηρεσίας που εν συνεχεία θα δηλώνεται στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, πιστοποιεί ότι δεν κάνει χρήση ΜΜΜ κατά την προσέλευση ή αποχώρηση από την εργασία του.
– Εξακολουθεί η πλήρης λειτουργία των εξωτερικών συνεργείων όλων των υπηρεσιών του Δήμου, με τη λήψη όλων των μέτρων ατομικής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
5.- Κατά τις μετακινήσεις με τα υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου, θα εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται. Για τις εν λόγω μετακινήσεις καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας από όλους τους επιβαίνοντες.

e-thessalia.gr