Την πρόσληψη 20 συνολικά ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου με πέντε ημερομίσθια τον μήνα για την κάλυψη πρόσκαιρων, εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών, ανακοίνωσε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου στις αρμόδιες υπαλλήλους κ.κ. Κωνσταντινιά Μπομπότη και Βασιλική Τζουβαράκου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2425350222) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

magnesianews.gr