Από παράταση σε παράταση βαίνει το έργο της ηλεκτροκίνησης Λάρισας – Βόλου, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα ούτε τα τεύχη δημοπράτησης.
Αυτό προκύπτει με βάση την απάντηση του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Α. Μεϊκόπουλος.
Όπως σημειώνει το υπουργείο «στην παρούσα χρονική στιγμή η ΕΡΓΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) ολοκληρώνει τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.
Η δημοσίευση διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου, ύστερα από την προαπαιτούμενη προέγκριση των τευχών δημοπράτησης από τη διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την έγκριση της διακήρυξης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, εκτιμάται εντός του 1ου εξαμήνου του 2020».
Οπως υποστηρίζει ο βουλευτής «είναι εύλογο, λοιπόν, να ρωτήσουμε πώς από τον Αύγουστο του ’19 όπου τα τεύχη του διαγωνισμού με τη νέα χάραξη ήταν έτοιμα και η έγκριση αναμενόταν σε ένα  μήνα, το Υπουργείο ακόμα ολοκληρώνει τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και δίνει μια αόριστη εκτίμηση για το 1ο εξάμηνο του 2020;»