Εκπνέει αύριο Παρασκευή 31 Ιανουαρίου η προθεσμία για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Έτσι τα νοικοκυριά που έχουν λάβει το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης που δόθηκε έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα την απαιτούμενη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει να σπεύσουν, προκειμένου να μη χάσουν το επίδομα.
Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2019/2020 ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου και τα νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια έλαβαν το επίδομα τις τελευταίες δύο ημέρες του 2019. Για όσους δεν είχαν αγοράσει πετρέλαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 δόθηκε παράταση ενός μήνα έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 για να προμηθευτούν τις απαιτούμενες ποσότητες.
Υπάρχει όμως περίπτωση το υπουργείο Οικονομικών να ζητήσει από τα νοικοκυριά να επιστρέψουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης που έλαβαν. Αυτό θα συμβεί εάν δεν συμφωνούν οι αγορές με την ελάχιστη απαιτούμενη αξία. Μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2020 και όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 2020, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα πραγματοποιήσει διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης με βάση τα υποβληθέντα φορολογικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και σε επαναϋπολογισμό του ποσού επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης του κάθε δικαιούχου.
Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποβληθείσες αγορές πετρελαίου θέρμανσης (που να πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15/10/2019 – 31/1/2020) υπολογισθείσας αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από το διπλάσιο του ποσού επιδόματος που έλαβαν τα νοικοκυριά τότε θα ζητηθεί η επιστροφή μέρος του επιδόματος, όπως αναφέρει το news.gr.
Σε περίπτωση που η υπολογισθείσα αξία αγορών πετρελαίου θέρμανσης υπολείπεται από το διπλάσιο του ποσού επιδόματος, τότε θα ζητηθεί η επιστροφή της διαφοράς μεταξύ του αρχικού ποσού που καταβλήθηκε και του ήμισυ (1/2) της υπολογισθείσας αξίας των αγορών που βρέθηκαν καταχωρημένες. Αν δεν έχει υποβληθεί καμία αγορά, τότε τα νοικοκυριά θα επιστρέψουν όλο το ποσό του επιδόματος που τους καταβλήθηκε.
Για αιτήσεις που θα διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, το ποσό του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης δύναται να καταβάλλεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

voria.gr