Έλλειμμα, αλλά εμφανώς μειωμένο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσίασε το ισοζύγιο πληρωμών τον Οκτώβριο. Μεγάλο στήριγμα ήταν βεβαίως τα «φουσκωμένα» τουριστικά έσοδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών διαμορφώθηκε στα 673 εκατ. ευρώ τον συγκεκριμένο μήνα, έναντι 915 εκατ ευρώ τον Οκτώβριο του 2018. Τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% στα 1,442 δισ.  ευρώ από 1.385 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2018.
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (δισ. ευρώ)    2019        2018
 Ιανουάριος                                        -1,183           -0,696
 Φεβρουάριος                                        -0,990      -1,398
 Μάρτιος                                                -1,503      -1,151
 Απρίλιος                                                -1,400      -1,486
 Μάιος                                                     +0,301      +0,037
 Ιούνιος                                                   +0,874      -0,009
 Ιούλιος                                                  +1,280      +1,314
 Αύγουστος                                            +1,874      +1,354
 Σεπτέμβριος                                            +0,887      +0,548
 Οκτώβριος                                               -0,673      -0,915
Συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 697 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 1,6 δισεκ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, οι οποίες αντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Σημειώνεται ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο κατά 0,4% σε τρέχουσες τιμές (1,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,5% (4,9% σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,4% σε τρέχουσες τιμές (1,2% σε σταθερές τιμές), με εκείνες χωρίς καύσιμα να καταγράφουν αύξηση κατά 4,2% σε τρέχουσες τιμές (4,1% σε σταθερές).
Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ επιδείνωση παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,1% και 3,7% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 5%.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων σχεδόν μηδενίστηκε εξαιτίας της βελτίωσης στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

naftemporiki.gr