Στους 559 φθάνουν συνολικά  οι νέοι φοιτητές-τριες που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά για εγγραφή στα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα που λειτουργούν πλέον στην Καρδίτσα.
Πρόκειται για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις φέτος ή συμμετείχαν σε αυτές με το 10% των παρελθόντων ετών και γράφονται για πρώτη φορά σε πανεπιστημιακό τμήμα.
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου και τώρα οι Σχολές προχωρούν σε «ταυτοποίηση» όσων εγγράφηκαν ηλεκτρονικά με την παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Σημειώνουμε πως στους αριθμούς των νέων φοιτητών που θα αναφέρουμε στη συνέχεια θα προστεθεί ένας μικρός ακόμα καθώς υπάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες που οι προθεσμίες εγγραφής είναι αργότερα. Επίσης, θεωρείται δεδομένο πως σε όλα τα τμήματα θα υπάρξουν φοιτητές που ναι μεν θα γραφούν αλλά δεν θα παρακολουθήσουν είτε γιατί επιθυμούν να δώσουν εκ νέου πανελλαδικές, είτε γιατί αναβάλλουν κατά ένα έτος την έναρξη φοίτησης.
Πιο αναλυτικά:
-Στο Τμήμα Κτηνιατρικής που είναι το μόνο «παλιό» στην Καρδίτσα από τους 100 επιτυχόντες προχώρησαν σε εγγραφή οι 96
-Στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, πέτυχαν 150 και εγγράφηκαν 140 νέοι φοιτητές
-Στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού από τους 238 επιτυχόντες την διαδικασία εγγραφής ακολούθησαν 210
-Τέλος στο Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας που είναι ένα εντελώς καινούργιο τμήμα, είχαμε εγγραφές για 113 άτομα από ένα σύνολο 123  επιτυχόντων.
Κλείνοντας να αναφέρουμε πως, με εξαίρεση την Κτηνιατρική, οι νέες φοιτήτριες και φοιτητές των άλλων τμημάτων είναι οι πρώτοι  που εισάγονται σε αυτά καθώς από φέτος έχουν γίνει πανεπιστημιακά, αντικαθιστώντας αυτά που λειτουργούσαν ως τμήματα ΤΕΙ.

karditsalive.net