Μεγάλες σε έκταση πλημμύρες καλλιεργήσιμων εκτάσεων άφησε πίσω της η χθεσινοβραδινή καταιγίδα στην περιοχή του Μουζακίου.
Με το πρώτο φως της ημέρας οι αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις στο πλάι του ποταμού Μέγα αντίκρυσαν πλημμυρισμένες τις καλλιέργειές τους καθώς τα πρόχειρα φράγματα που είχαν δημιουργηθεί εντός της κοίτης του ποταμού για αρδευτικούς σκοπούς λειτούργησαν αυτή τη φορά πλημμυρικά.
Σύμφωνα με την επικοινωνία που είχε το KarditsaLive.Net με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Μουζακίου κ. Κουτσογιάννη τα μεγαλύτερα προβλήματα υπάρχουν σε Ριζοβούνι, Κρανιά και Παλαιοχώρι όπου γίνεται προσπάθεια με δύο μηχανήματα (και επιπλέον που θα μισθωθούν) να ανοιχτούν δίοδοι για την απομάκρυνση των νερών. Ωστόσο οι κινήσεις θα πρέπει να γίνουν με συντονισμό δηλαδή να σπάσουν τα φράγματα που βρίσκονται προς τα καταληκτικά σημεία του Μέγα και ακολούθως αυτά που ήδη έχουν υπερχείλιση ώστε να μην δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα σε εκτάσεις που έως αυτή την ώρα δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στην Κρανιά σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας υπάρχουν προβλήματα πλημμυρών και σε αποθήκες κατοίκων.
Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν το Αρτεσιανό το Φράγκο και η Μητρόπολη του Δήμου Καρδίτσας.
Στις επικοινωνίες που είχε το KarditsaLive.Net εκφράστηκαν παράπονα για έλλειψη ενημέρωσης από την πολιτική προστασία για τα έντονα φαινόμενα που θα ακολουθούσαν.

KarditsaLive.Net