Εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δύο άτομα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του ΟΑΕΔ σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, αναζητούν δουλειά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης που αφορούν στον μήνα Μάρτιο.
Ειδικότερα, οι άνεργοι που αναζητούν δουλειά ανέρχονται σε 64.302 άτομα, από τα οποία τα 35.676 άτομα παραμένουν στα μητρώα του ΟΑΕΔ ψάχνοντας εργασίας περισσότερο από ένα χρόνο ενώ 28.626 άτομα λιγότερο από 12 μήνες.
Το ίδιο μήνα επιδοτήθηκαν συνολικά 8.189 άτομα, από τα οποία τα 1.814 προέρχονται από εποχικά επαγγέλματα και τα 6.375 από κοινές επιχειρήσεις.
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων ποσοστό 78,17% είναι κοινοί, ποσοστό 4,74% οικοδόμοι, ποσοστό 13,83% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 2ποσοστό 3,01% είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), ποσοστό 0,22% είναι εκπαιδευτικοί, και ποσοστό 0,03% είναι λοιποί.
Εξάλλου από το σύνολο των ανέργων σε επίπεδο Θεσσαλίας που ψάχνουν για εργασία ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, ένα ποσοστό 1,31% ανήκουν στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς καμία εκπαίδευση, ένα ποσοστό 33,71% ανήκουν στο εκπαιδευτικό επίπεδο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως 3η Γυμνασίου, ένα ποσοστό 48,24% ανήκουν στο εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ένα ποσοστό 16,75% ανήκουν στο εκπαιδευτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το μορφωτικό επίπεδο εκείνων που παραμένουν πάνω από 24 μήνες στην ανεργία και αναζητούν δουλειά είναι απόφοιτοι Λυκείου τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες ενώ αυξημένος είναι και ο αριθμός των απόφοιτων του Δημοτικού την τελευταία 3ετία, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυστοκία εξασφάλισης εργασίας για όσους δεν διαθέτουν επιπλέον εφόδια μόρφωσης αλλά και κατάρτιση.
Τέλος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τον ΟΑΕΔ για ολόκληρη τη Θεσσαλία κυριότερη αιτία της ανεργίας κυρίως των ανέργων γυναικών μέχρι 40 χρόνων είναι η απασχόλησή τους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και των μακροχρόνια ανέργων η απόλυση και η δυστοκία στο να βρεθεί νέα εργασία. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι άνεργες γυναίκες κυρίως άνω των 55 χρόνων, είναι αυτές που κατατάσσονται στην βαθμίδα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο , δηλαδή απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή χωρίς εκπαίδευση.

taxydromos.gr