Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η 11Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.116 θέσεων τακτικού προσωπικού (μόνιμου) κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.
Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ την προσεχή εβδομάδα και στη συνέχεια θα αρχίσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών (το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου).

Δείτε την προκήρυξη και της θέσεις για τις νοσηλευτικές μονάδες της Θεσσαλίας  ΕΔΩ