Την πρόσληψη 287 μονίμων υπαλλήλων στα νοσοκομεία όλης της χώρας αποφάσισε το υπουργείο Υγείας.
Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 5261, τεύχος Β΄).
Προβλέπει την ενίσχυση όλων των ΔΥΠΕ με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.
Στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας θα καλυφθούν 15 θέσεις συνολικά.
Δείτε την κατανομή των θέσεων:

Με πληροφορίες από workenter.gr