Μαθηματική αύξηση παρουσιάζουν οι δηλώσεις που κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο Βόλου, για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, με την πλειοψηφία τους να αφορούν οφειλές στην Εφορία, ενώ έπονται οι τράπεζες.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ειρηνοδικείου Βόλου το 2019 κατατέθηκαν 370 δηλώσεις κατάσχεσης, έναντι 296 δηλώσεων το 2018 και 190 δηλώσεων το 2017.
Ποσοστό περίπου 70% των δηλώσεων που κατατέθηκαν αφορούν οφειλές στην Εφορία, ακολουθούν οι δηλώσεις για οφειλές σε τράπεζες και έπονται οι δηλώσεις μεταξύ ιδιωτών, όπως στην περίπτωση της ΕΡΓΗΛ που διεκδικεί χρήματα από τη ΔΕΥΑΜΒ, μέσω δηλώσεων κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, δηλαδή εισπράττει οφειλές ιδιωτών προς την Επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης. Όσον αφορά στις δηλώσεις που καταθέτουν οι τράπεζες, μπορεί να είναι ατομικές, αλλά να στρέφονται και κατά ομάδας οφειλετών. Για να κάνει ανακοπή δήλωσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτων ένας οφειλέτης, μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διαδικασία Ανακοπών του Ειρηνοδικείου Βόλου, ωστόσο πολλοί λίγοι είναι αυτοί που προσφεύγουν.
Εάν κάποιος κάνει ανακοπή δήλωσης κατάσχεσης, η συζήτηση στο Ειρηνοδικείο προσδιορίζεται σε 1-2 μήνες και η απόφαση μπορεί να εκδοθεί σε διάστημα 4-5 μηνών.
Το είδος της κατάσχεσης
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι το είδος εκείνο της κατάσχεσης που επιβάλλεται από τον δανειστή κατά του οφειλέτη, αλλά στρέφεται κατά τρίτου προσώπου, το οποίο είτε χαρακτηρίζεται ως οφειλέτης χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη, είτε κατέχει κινητά πράγματα που εμφανίζονται ότι ανήκουν κατά κυριότητα στον οφειλέτη, είτε εμφανίζεται ως υπόχρεος να μεταβιβάσει αυτά κατά κυριότητα στον οφειλέτη.
Το ιδιόμορφο στοιχείο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου είναι το γεγονός του σύνθετου σχήματος, αυτού δηλαδή που συνδέει τρία διαφορετικά πρόσωπα (επισπεύδων δανειστής, οφειλέτης, τρίτος), με την ιδιότητα δύο διαφορετικών δανειστών και δυο διαφορετικών οφειλετών. Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα υπέρ του επισπεύδοντος δανειστή, προκειμένου να προβεί όσο το δυνατόν ταχύτερα στην ικανοποίηση της απαίτησής του κατά του οφειλέτη του, μέσω του τρίτου. Οι εφαρμοζόμενες διατάξεις αυτού του είδους της κατάσχεσης, είναι τα άρθρα 982 επ. ΚΠολΔ.

magnesianews.gr