Το ποσό των 75 εκατ. ευρώ κατανέμει ανά δήμο ως έκτακτη επιχορήγηση το υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σύμφωνα με την κατανομή στους 4 δήμους του νομού Tρικάλων μοιράζεται συνολικό ποσό 1 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά:
Μετεώρων 214.816,85
Πύλης 150.062,62
Τρικκαίων 608.805,41
Φαρκαδόνας 102.342,54