Αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε ελαιοτριβεία άρχισε η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σε Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, με αφορμή τη συγκομιδή των ελαιών και την παραγωγή ελαιολάδου και ήδη έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για μη έκδοση παραστατικών στοιχείων.
Κατόπιν οδηγιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ελεγκτές προχωρούν σε αιφνιδιαστικές έρευνες ελέγχοντας τόσο τα ελαιοτριβεία για την έκδοση παραστατικών στοιχείων, όσο και τους αγρότες.
Μετά την παραγωγή ελαιολάδου τα ελαιοτριβεία οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ σε έκδοση παραστατικών στοιχείων πώλησης υποχρεούνται να προχωρούν και οι αγρότες που δεν εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ όταν το λάδι τους μείνει στο ελαιοτριβείο.
Στη Λάρισα έπεσαν ήδη τα πρώτα πρόστιμα ύψους 250 ευρώ σε ελαιοτριβεία για φοροδιαφυγή. Επισημαίνεται ότι αν σε έλεγχο σε ελαιοτριβείο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκδοθεί πάνω από δέκα αποδείξεις, τότε οι φορολογικές αρχές επιβάλλουν προσωρινή παύση εργασιών και 48ωρο λουκέτο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές άρχισαν να επισκέπτονται και τα ελαιοτριβεία της Μαγνησίας για την τήρηση της νομοθεσίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από λογιστές φοροτεχνικούς, ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ δεν υποχρεούται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων και ούτε στην έκδοση παραστατικών πωλήσεων. Ο νόμος τονίζει πως όταν ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ συναλλάσσεται με επιχειρήσεις, όπως είναι οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων, τότε και για τις πωλήσεις και για τις αγορές τα παραστατικά εκδίδονται από το ελαιοτριβείο.
Αντίθετα, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος του ΦΠΑ, που λειτουργούν δηλαδή ως μία κλασική επιχείρηση, είναι υπόχρεοι στην τήρηση λογιστικών βιβλίων και στην έκδοση παραστατικών πώλησης, στην προκείμενη περίπτωση για το ελαιόλαδο και τον ελαιοπυρήνα που πωλούν σε άλλες επιχειρήσεις.
Στον αγρότη ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, το ελαιοτριβείο εκδίδει τιμολόγιο αγοράς, αρκεί να υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις συναλλαγές. Οσον αφορά στο τιμολόγιο πώλησης, είτε θα το εκδώσει ο ίδιος ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, είτε το ελαιοτριβείο θα κάνει αυτοτιμολόγηση.
Αδιαμφισβήτητα, όποιος ιδιώτης θέλει το ελαιόλαδο για το σπίτι του (ιδιοκατανάλωση) θα πρέπει να πληρώσει το ελαιοτριβείο με μετρητά και όχι με λάδι. Πρέπει να τονιστεί ότι η πώληση ελαιολάδου από τον κάτοχο ελαιώνα προς το ελαιοτριβείο είναι αγροτική δραστηριότητα και αγροτικό έσοδο. Επομένως, όποιος δεν επιθυμεί να ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς ΦΠΑ, θα πρέπει να πληρώσει το ελαιοτριβείο με μετρητά και η επιχείρηση να του εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
Τέλος, η παροχή υπηρεσιών του ελαιοτριβείου προς τον αγρότη είναι έξοδο για τον αγρότη και ως έσοδο λογίζεται η πώληση του ελαιοπυρήνα και του λαδιού.

Kατερίνα Μαρούγκα (Ταχυδρόμος)