Τρεις κηδείες σήμερα Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 στο νομό Λάρισας

1.Ευδοκία Μπαλασούλη ετών 71

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

2.Χρήστος Μπούτλας ετών 91

Ώρα 10 π.μ. Ι.Ν. Μεταμορφωσης του Σωτήρος Κυπάρισσος Λάρισας

3.Γεώργιο Μπέκο ετών 78

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου