Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πρόσληψη 35 ατόμων στο Δήμο Λαρισαίων.
Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η έγκριση των οποίων δόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.
Το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου η δημοτική αρχή θα καταθέσει την πρότασή της για τον καθορισμό των ειδικοτήτων και την κατανομή τους στις υπηρεσίες.
Αναλυτικά η προτεινόμενη κατανομή:
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 (Δ/νση Πρόνοιας)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 (Δ/νση Πρασίνου)
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 (Δ/νση Πρασίνου)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 (Δ/νση Πρασίνου)
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1 (Δ/νση Πρασίνου)
ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 4 (Δ/νση Πρασίνου)
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 3 (Δ/νση Πρασίνου)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2 (Δ/νση Πρασίνου)
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2 (Δ/νση Πρασίνου)
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ  3 (Δ/νση Δημοτικού Αμαξοστασίου)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΖΩΩΝ (ΣΚΥΛΙΩΝ) 1 (Δ/νση Πρασίνου)
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1 (Δ/νση Δημοτικού Αμαξοστασίου)
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Δ/νση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων)
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1(Δ/νση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων)
Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΧΟΥ) 2 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 1(Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
ΠΕ ΧΟΡΕΥΤΗΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ 1(Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ – ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ- ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ- ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 3 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)
ΔΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ- ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)