Πέντε κηδείες σήμερα Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 στο νομό Λάρισας

1.Κωνσταντίνο Καλαπανίδα ετών 35

Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο

2. Αθανάσιο Σέλλα ετών 58

Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο

3. Αθανάσιο Γιαννάκο

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλο Ελευθεροχώρι

4. Βαλεντίνα Σκαπέρδα ετών 61

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο

5.Βασιλική Τσιάρα ετών 60

Ώρα 17:00 Νέο Κοιμητήριο Λάρισας

kosmoslarissa.gr