Μία κηδεία σήμερα Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 στο νομό Λάρισας

1.Αναστασία Ζαδέ ετών 70

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας