Μία κηδεία σήμερα Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 στο νομό Λάρισας

1.Μιχαήλ Λεβή του Μπένιου ετών 81

Ώρα 15:00 Εβραϊκό κοιμητήριο Λάρισας