Πραγματοποιήθηκε στο πρότυπο πεδίο εκπαίδευσης της 8ης ΕΜΑΚ, εκπαίδευση στην τεχνική διάσωση με τη χρήση σχοινιών Rope Rescue Technician Level 2 (Διασώστης με χρήση σχοινιών 2ου επιπέδου), ως συνέχεια της περσινής εκπαίδευσης Rope Rescue Operator Level 1 (Χειριστής σχοινιών 1ου επιπέδου).

Περισσότερα στο kosmoslarissa.gr