Δύο κηδείες σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 στο νομό Λάρισας

1.Αθανάσιο Μυλωνά ετών 73

Ώρα 11:00 π.μ. Ι.Ν.Πέτρου και Παύλου 

2.Γεώργιο Καρατσιβούδη ετών 86

Ώρα 13:00 Ι.Ν.Πέτρου και Παύλου