Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η σύναψη 968 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση)  σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου
Συνολικά στους δήμους της Θεσσαλίας εγκρίθηκαν 115 θέσεις. Οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας (50).

Δείτε την κατανομή: