Στην επιβολή χρηματικού προστίμου 33.500 ευρώ σε επιχείρηση τυροκομείου στη Λαζαρίνα του Δήμου Μουζακίου προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας πριν λίγες ημέρες με απόφαση που υπογράφει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Χρ. Μιχαλάκης.
Το χρηματικό πρόστιμο στην επιχείρηση σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net έρχεται κατόπιν εισήγησης της 5ης Ιουλίου 2019 του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Καρδίτσας σύμφωνα με παραβάσεις που αναφέρονται και αφορούν:
-την μη γνωστοποίηση λειτoυργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4442/2016 και την ΚΥΑ 64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2278/Β’/2018)
-την μη έκδοση της απαιτoύμενης άδειας δόμησης του Ν.4067/2012 άρθρο 4 παρ.γ
-την μη διάθεση των υγρών αποβλήτων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος
Θυμίζουμε ότι πριν λίγο καιρό είχε εκδοθεί υπέρ του Δήμου Μουζακίου αγωγή που ασκήθηκε από πλευράς του Δήμου το 2018 εξαιτίας ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

KarditsaLive.Net