Έργα αγροτικής οδοποιίας ύψους 2 εκατ. ευρώ υλοποιούνται αυτή την περίοδο στο Δήμο Παλαμά, τα οποία θα διευκολύνουν το επόμενο διάστημα την παραγωγική δράση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Όπως δήλωσε στο KarditsaLive.Net, ο Δήμαρχος Παλαμά κ. Γιώργος Σακελλαρίου, «τα έργα αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά, Φύλλου και Σελλάνων. Κύριος στόχος τους είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη και ταχύτερη κίνηση των γεωργικών μηχανημάτων, η γρήγορη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Επίσης, εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής προσπελασιμότητα στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ενώ, αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ων εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα».

Αναλυτικά τα έργα που υλοποιούνται και σε μεγάλο βαθμό έχουν ολοκληρωθεί είναι τα παρακάτω:

-«Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Παλαμά», προϋπολογισμού μελέτης 310.000 ευρώ και συμβατικής δαπάνης 145.270,74 ευρώ (με τον ΦΠΑ). Το έργο είναι ενταγμένο στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», στη δράση 4, με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». Αφορά βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τον επαρχιακό δρόμο Παλαμά - Ιτέας μέχρι τα όρια του αγροκτήματος Ερμητσίου μήκους 2.465 μέτρων και την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων. Εντός των ημερών θα ολοκληρωθεί η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

Η οδός είχε υποστεί μεγάλες φθορές σε αρκετά σημεία που την καθιστούσαν σε μεγάλο τμήμα δύσβατη, ειδικά μετά από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ το πλάτος του οδοστρώματος ήταν στενό (ιδίως για ασφαλή κυκλοφορία των μεγάλων οχημάτων αγροτικών εργασιών) και μεταβαλλόμενο κατά τμήματα. Επίσης, λόγω της αυξημένης κίνησης επί της οδού, σε περιόδους βροχοπτώσεων, τα όμβρια δεν απομακρύνονταν. Η οδός πρόκειται να εξυπηρετήσει τη λειτουργία της σύνδεσης αγροτικών εκτάσεων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, της ΕΕΛ (Επεξεργασίας Λυμάτων) Παλαμά και παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής με τα τοπικά διαμερίσματα του Παλαμά και της Αστρίτσας, εξυπηρετώντας παράλληλα την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς.

-«Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Φύλλου», προϋπολογισμού μελέτης 302.000 ευρώ και συμβατικής δαπάνης 147.474,06 ευρώ (με το ΦΠΑ). Το έργο είναι ενταγμένο στο «Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020» και αφορά τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα της Ιτέας ανατολικά του οικισμού, μήκους 2.300 μέτρων και την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων. Εντός των ημερών θα ολοκληρωθεί η σήμανση της οδού.

Η οδός είχε υποστεί φθορές και ανωμαλίες σε αρκετά σημεία που την καθιστούσαν σε μεγάλο τμήμα της δύσβατη, ειδικά μετά από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ το πλάτος του οδοστρώματος ήταν στενό (ιδίως για ασφαλή κυκλοφορία των μεγαλύτερων οχημάτων αγροτικών εργασιών) και μεταβαλλόμενο (σε πλάτος) κατά τμήματα. Επίσης, λόγω της αυξημένης κίνησης οχημάτων, σε περιόδους βροχοπτώσεων τα όμβρια ύδατα δεν απομακρύνονταν.

-«Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Σελλάνων», προϋπολογισμού μελέτης 310.000 ευρώ και συμβατικής δαπάνης 160.664,43 ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». Αφορά στη βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Προαστίου, από το ρέμα «Βουβολίνας» μέχρι τον συλλεκτήρα «Μέγα», μήκους 2.530 μέτρων. Απομένει η σήμανση της οδού.

Πρόκειται για υφιστάμενη κατεστραμμένη ασφαλτοστρωμένη οδό στο σύνολο του μήκους της. Η ζώνη του έργου χαρακτηρίζεται από πλήρες επίπεδο ανάγλυφο με υψόμετρα από 91 έως 92,5 μέτρα. Η κακή κατάσταση του οδοστρώματος οφείλονταν κυρίως στην διέλευση πολύ βαρέων οχημάτων τα τελευταία έτη για την κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που πλέον έχει ολοκληρωθεί. Η εν λόγω αγροτική οδός αποτελεί την βασικότερη οδό εξυπηρέτησης του αγροκτήματος Προαστίου παρέχοντας πρόσβαση στο μεγαλύτερο τμήμα αυτού. Η οδός πρόκειται να εξυπηρετήσει τη λειτουργία της σύνδεσης αγροτικών εκτάσεων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και υδραυλικών έργων εξυπηρετώντας παράλληλα την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς.

Ο κ. Σακελλαρίου μας ενημέρωσε ακόμη ότι την περασμένη Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, δρομολογήθηκε μια ακόμη πολύ σημαντική εργολαβία οδικών παρεμβάσεων, για κάλυψη των αυξημένων αναγκών των αγροτών μας, ιδιαίτερα τους μήνες της έντονης παραγωγικής δραστηριότητάς τους.

Συγκεκριμένα, υπογράφηκε στο Δημαρχείο Παλαμά, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παλαμά», προϋπολογισμού μελέτης 1.082.800 ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και αφορά την ασφαλτόστρωση διάφορων αγροτικών δρόμων συνολικού μήκους 7.600 μέτρων.

karditsalive.net