Εντός της εβδομάδας συνεδριάζει η Επιτροπή Αξιολόγησης για τους νέους Διοικητές Νοσοκομείων όλης της χώρας και φυσικά της Θεσσαλίας.
Στις 10 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την κατάθεση των αιτήσεων ενδιαφέροντος και στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τις 11 κενές θέσεις διοικητών κατατέθηκαν συνολικά 143 αιτήσεις.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης που δημιουργήθηκε από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας, έχει ως Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννη Κωτσιόπουλο και άλλα τέσσερα πρόσωπα.
Στόχος είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον διορισμό των νέων Διοικητών των Νοσοκομείων ώστε να μπορούν να αναλάβουν θέση ακόμη και τέλος Οκτωβρίου το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι τελικές επιλογές θα παρθούν από τον Υπουργό Υγείας, αφού το ποιοι θα είναι οι νέοι Διοικητές θεωρείται νευραλγικής σημασίας για την υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης στον συγκεκριμένο χώρο.