«Κούρεμα» οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε ποσοστό 97% πέτυχε Βολιώτισσα, με απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου, που δημοσιεύτηκε στις 29 Οκτωβρίου 2019. Με βάση τη σχετική απόφαση η 45χρονη Βολιώτισσα καλείται να καταβάλει συνολικά το ποσό των 1.800 ευρώ σε τρία χρόνια (36 δόσεις), ενώ η συνολική της οφειλή προς τις τράπεζες ήταν 60.563 ευρώ.
Η 45χρονη Βολιώτισσα βρίσκεται χωρίς σταθερή εργασία από το 2012, εργάζεται περιστασιακά και εποχικά, είναι διαζευγμένη, ενώ με τον τέως σύζυγό της είχαν αποκτήσει ένα παιδί, που σήμερα είναι ενήλικας.
Έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις πιστώτριες τράπεζες, συνολικού ύψους 60.563 ευρώ.
Ειδικότερα η 45χρονη φέρεται να οφείλει 29.991 ευρώ σε τράπεζα από καταναλωτικό δάνειο, 6.680 ευρώ στην ίδια τράπεζα από πιστωτική κάρτα, 13.169 ευρώ επίσης στην ίδια τράπεζα από καταναλωτικό δάνειο και 6.441 ευρώ πάλι στην ίδια τράπεζα από δεύτερη πιστωτική κάρτα. Σε άλλη τράπεζα φέρεται να οφείλει το ποσό των 4.279 ευρώ από πιστωτική κάρτα.
Στα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβάνονται ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ δεν φέρεται να διαθέτει ακίνητη περιουσία. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα στο άρθρο 8 παράγραφος 2, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. Α, υποπαράγραφος Α4, άρθρο 1, παρ. 17 του νόμου 4336/2015.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης το συνολικό μηνιαίο εισόδημα της 45χρονης αιτούσας ανέρχεται σε 250 ευρώ, ενώ κατά μέσο όρο το ετήσιο εισόδημά της από εποχικές εργασίες ανέρχεται στις 3.000 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της υπόθεσης, την οποία χειρίστηκε η δικηγόρος Βόλου κ. Ειρήνη Διάκου, το Ειρηνοδικείο αποφάσισε το προς διάθεση ποσό προς τις πιστώτριες τράπεζες να ανέρχεται στα 50 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Το ποσό των 50 ευρώ κατανέμεται ανά απαιτητή ως εξής, σύμφωνα με την απόφαση: 24,76 ευρώ για το ένα καταναλωτικό δάνειο, 5,51 ευρώ για τη μία πιστωτική κάρτα, 10,87 ευρώ για το δεύτερο καταναλωτικό δάνειο, 5,31 ευρώ για τη δεύτερη πιστωτική κάρτα και 3,55 ευρώ για την τρίτη πιστωτική κάρτα.
Το «κούρεμα» της συνολικής οφειλής προς τις δύο τράπεζες για δύο καταναλωτικά δάνεια και τρεις πιστωτικές κάρτες φθάνει σε ποσοστό το 97%, καθώς βάσει της απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου η 45χρονη θα καταβάλει συνολικά σε 36 μηνιαίες δόσεις 1.800 ευρώ (50 επί 36). Οι καταβολές των μηνιαίων δόσεων αρχίζουν την 1η Δεκεμβρίου 2019 και θα γίνονται την 1η ημέρα κάθε μήνα.
Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση (739/2019), το πέραν του ποσού αυτού (1.800 ευρώ) υπόλοιπο (58.763 ευρώ) από τα δάνεια και τις κάρτες, που δεν καλύφθηκαν από τις καταβολές των 36 δόσεων, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, διότι δεν μπορεί από τον νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στην αιτούσα.

e-thessalia.gr