• ΠΡΟΣΤΙΜΟ 13.358 ΕΥΡΩ ΣΕ 82ΧΡΟΝΗ
    Νέα «γιαγιά με τερλίκια»

    Η 90χρονη κ. Σουζάνα, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή πωλούσε χωρίς άδεια τα τερλίκια που έπλεκε, φαίνεται πως δεν είναι η μόνη τέτοια περίπτωση, καθώς άλλη μία παρόμοια... Περισσότερα